DUMA

DUMA, lit. w poezji polskiej utwór epicko-liryczny, zwykle o tematyce historycznej, popularny zwłaszcza na przełomie XVIII i XIX w.