Franciszek Salezy DMOCHOWSKI

DMOCHOWSKI Franciszek Salezy,1801-71, syn Franciszka Ksawerego, wydawca, krytyk, pisarz; satyry, powieści, poezje; krytyczną oceną Sonetów krymskich spowodował polemikę z A. Mickiewiczem; Wspomnienia od 1806 do 1830 roku (1858).