Jan DAROWSKI

DAROWSKI Jan,ur. 1926, poeta, krytyk literacki; od 1945 w Wielkiej Brytanii; jeden z założycieli "Kontynentów"; zbiory wierszy Drzewo sprzeczki (1969), Niespodziewane żywoty (1990); przekłady na język angielski poezji polskiej.