Gustaw DANIŁOWSKI

DANIŁOWSKI Gustaw,1871-1927, syn Władysława, pisarz i publicysta; działacz PPS, legionista, członek POW; utwory poetyckie, zbiory nowel (Nego 1899), powieści współczesne o tematyce rewolucyjnej i niepodległościowej (Z minionych dni 1902, Jaskółka 1908).