Stanisław CZYCZ

CZYCZ Stanisław,1931-96, poeta, prozaik; w twórczości zapis egzystencjalnych lęków i katastroficznych wizji; wiersze (Tła 1957), opowiadania (Ajol 1967, Nim zajdzie księżyc 1968), powieści (Nie wierz nikomu 1987).