Marian CZUCHNOWSKI

CZUCHNOWSKI Marian,1906-91, pisarz; w okresie międzywojennym związany z radykalnym ruchem ludowym; 1939-41 więzień sowieckich łagrów; od 1945 w Wielkiej Brytanii; wiersze (zbiór Poranek goryczy 1930), poematy (Trudny życiorys 1934), powieści (Cynk 1937, Pieniądz 1938, o podłożu autobiograficznym - Tyfus, teraz słowiki 1951).