Bolesław CZERWIEŃSKI

CZERWIEŃSKI Bolesław,1851-88, poeta i działacz społeczny; jeden z pierwszych organizatorów ruchu socjalistycznego w Galicji; autor tekstu pieśni Czerwony Sztandar (1882).