Stanisław CZERNIK

CZERNIK Stanisław,1899-1969, pisarz; 1935-39 redaktor pisma "Okolica Poetów", teoretyk autentyzmu; wiersze (wybór Wiatr od ziemi 1970), powieści, opowieść autobiograficzna Dom pod wierzbami (1960); studia o folklorze, antologie polskiej twórczości ludowej.