Bogdan CZAYKOWSKI

CZAYKOWSKI Bogdan, (1932-2007), poeta; od 1948 w Wielkiej Brytanii; 1960-62 redaktor naczelny "Kontynentów"; od 1962 w Kanadzie; w poezji wątek emigracyjnego losu, rozrachunek z polskimi mitami (Trzciny czcionek 1957, Reductio ad absurdum i przezwyciężenie 1958); przekłady z poezji angielskiej i polskiej.