Adam Kazimierz CZARTORYSKI

CZARTORYSKI Adam Kazimierz,książę, 1734-1823, syn Augusta, generał ziem podolskich, pisarz, krytyk literacki i teatralny; rzecznik reform, komendant Szkoły Rycerskiej, członek Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni 1788-92; autor komedii, m.in. Panna na wydaniu (1771, w przedmowie program dla tworzącego się teatru narodowego).