Józef CZAPSKI

CZAPSKI Józef,1896-1993, brat Marii, malarz i pisarz; członek grupy kapistów; wiele lat spędził we Francji; podczas II wojny światowej więzień obozu w Starobielsku; jeden z redaktorów paryskiej "Kultury"; twórca pejzaży, portretów, kompozycji figuralnych; Wspomnienia starobielskie (1944), Na nieludzkiej ziemi (1949), szkice literackie (Czytając 1990) i artystyczne (Patrząc 1983).