Maria CZAPSKA

CZAPSKA Maria,1894-1981, siostra Józefa, eseistka; od 1945 we Francji, współredaktor "Kultury"; biografia Ludwika Śniadecka (1938), szkice wspomnieniowe Dwugłos wspomnień (1965, z bratem), Europa w rodzinie (1970).