Michał CZAJKOWSKI

CZAJKOWSKI Michał, Sadyk Pasza, 1804-86, działacz polityczny, pisarz; uczestnik powstania listopadowego 1830-31, na emigracji związany z Hotelem Lambert (założył jego agenturę w Stambule); przyjął islam; organizator pułku kozaków otomańskich w wojsku tureckim; w powieściach przedstawiał gł. ginący świat kozaczyzny (Wernyhora 1838, Hetman Ukrainy 1841) i szlachetczyzny (Owruczanin 1841).