Jan CHĘCIŃSKI

CHĘCIŃSKI Jan,1826-74, aktor, poeta, komediopisarz; libretto do Strasznego dworu (1865) i in. oper S. Moniuszki; komedia obyczajowa Szlachectwo duszy (1859).