Ignacy CHODŹKO

CHODŹKO Ignacy,1794-1861, pisarz; piewca tradycji szlacheckich; Pamiętniki kwestarza (1843-45).