Czesław Jacek CENTKIEWICZ

CENTKIEWICZ Czesław Jacek,1904-96, pisarz; uczestnik wypraw polarnych; popularne opowieści reportażowe i powieści dla młodzieży o tematyce polarnej (Biała foka 1938); z żoną, Aliną (1907-93), m.in. Odarpi, syn Egigwy (1949), Kierunek Antarktyda (1961).