Józef BUJNOWSKI

BUJNOWSKI Józef,ur. 1910, poeta, historyk literatury, eseista; od 1945 w Wielkiej Brytanii; profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie; liryka osobista odwołująca się do motywów klasycznych, satyrycznych, emigracyjnych; wybór Spod gwiazdozbioru Wielkiego Psa (1987); eseje i szkice literaturoznawcze.