Szymon BUDNY

BUDNY Szymon,ok. 1530-93, ideolog i jeden z czołowych przedstawicieli braci polskich, pisarz religijny; głosił radykalny antytrynitaryzm, przekład Biblii (tzw. nieświeska, 1572).