Leopold BUCZKOWSKI

BUCZKOWSKI Leopold,1905-89, pisarz, malarz, rzeźbiarz; powieści o eksperymentalnej formie, będące świadectwem losów ludności Podola i Wołynia w czasie okupacji niemieckiej oraz dokumentem ginącej kultury wieloetnicznej zbiorowości Kresów (Czarny potok 1954, Dorycki krużganek 1957, Uroda na czasie 1970, Kąpiele w Lucca 1974), zbiór opowiadań Młody poeta w zamku (1960); rozmowy z Z. Trziszką (m.in. Wszystko jest dialogiem 1984).