Jan BRZĘKOWSKI

BRZĘKOWSKI Jan,1903-83, poeta, prozaik, teoretyk sztuki; współtwórca Awangardy Krakowskiej; od 1928 we Francji; zbiory wierszy, powieści parodystyczno-groteskowe; studia i szkice (Poezja integralna 1933, Wyobraźnia wyzwolona 1966); wspomnienia (W Krakowie i w Paryżu 1968).