Władysław BRONIEWSKI

BRONIEWSKI Władysław,1897-1962, poeta, tłumacz; związany z lewicą; liryka - rewolucyjna, polityczna (Dymy nad miastem 1927, Krzyk ostateczny 1938, poemat Komuna Paryska 1929), patriotyczna (Bagnet na broń 1939, Drzewo rozpaczające 1945), w poetyce realizmu socjalistycznego (Słowo o Stalinie 1949), nastrojowo-refleksyjna: krajobrazowa (poemat Mazowsze 1952) i osobista (cykl Anka 1956); przekłady klasyki rosyjskiej; Wiersze i poematy (1972).