Kazimierz BRODZIŃSKI

BRODZIŃSKI Kazimierz,1791-1835, brat Andrzeja, poeta, historyk i teoretyk literatury; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prekursor romantyzmu; sielanki (Wiesław 1820), pisma estetyczne i pedagogiczne, rozprawa O klasyczności i romantyczności (1818); przekłady.