Roman BRANDSTAETTER

BRANDSTAETTER Roman,1906-87, pisarz; w utworach refleksja filozoficzno-moralna związana z myślą katolicką; dramaty historyczne i współczesne, liryka religijna, tetralogia prozą Jezus z Nazarethu (1967-73); przekłady poezji biblijnej i ksiąg Nowego Testamentu.