Tadeusz BOROWSKI

BOROWSKI Tadeusz,1922-51, pisarz i publicysta; więzień Auschwitz i Dachau; w wierszach (Gdziekolwiek ziemia 1942) wyrażał tragizm pokolenia wojennego, w opowiadaniach (Pożegnanie z Marią 1948, Kamienny świat 1948) poruszał problem dehumanizacji człowieka w warunkach systemu masowej zagłady; po 1949 rzecznik realizmu socjalistycznego (Opowiadania z książek i gazet 1949); Utwory zebrane (1954).