Zofia BOHDANOWICZOWA

BOHDANOWICZOWA Zofia,1898-1965, pisarka; od 1943 w Wielkiej Brytanii, od 1960 w Kanadzie; nostalgiczna poezja osnuta wokół wątku 2 ojczyzn - Wileńszczyzny i Walii (Ziemia miłości 1954); epicka saga o losach Polaków na Kresach Gwiazdy i kamienie (1960); utwory dla dzieci.