Zbigniew BIEŃKOWSKI

BIEŃKOWSKI Zbigniew,1913-94, poeta, krytyk literacki; zbiory poezji (Kryształy cienia 1938, Sprawa wyobraźni 1945), esejów, np. o literaturze zachodniej (Piekła i Orfeusze 1960, Modelunki 1966) i polskiej (Poezja i niepoezja 1967); przekłady francuskiej poezji i prozy.