Danuta Irena BIEŃKOWSKA

BIEŃKOWSKA Danuta Irena,1927-74, poetka, historyk literatury; od 1946 w Wielkiej Brytanii, od 1955 w Kanadzie; profesor uniwersytetu w Toronto; prace polonistyczne i slawistyczne; liryka egzystencjalna, m.in. pod wpływem przeżyć łagrowych.