August BIELOWSKI

BIELOWSKI August,1806-76, historyk i pisarz; od 1869 dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie; wydawca źródeł historycznych ze średniowiecza; poezje, przekłady.