Józef BIELAWSKI

BIELAWSKI Józef,1909-97, arabista; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prace z dziedziny filozofii i literatury arabskiej; Historia literatury arabskiej (1968); przekład Koranu (1986).