BIBLIE POLSKIE

BIBLIE POLSKIE, przekłady Biblii na język polski z XIV-XX w.; najstarsze to: Psałterz floriański z XIV w. i Biblia królowej Zofii z XV w.; później: Biblia Leopolity i przekład Biblii J. Wujka z XVI w.; 2 przekłady kalwińskie: Biblia brzeska z 1563 i Biblia gdańska z 1632; najnowsze - Biblia Tysiąclecia z 1965, Biblia poznańska (1974-75) oraz przekład ewangelicki Biblia (1975).