Wacław BERENT

BERENT Wacław,1873-1940, powieściopisarz; twórczość w poetyce neoromantyzmu; powieści o tematyce współczesnej: Fachowiec (1895), Próchno (1903), Ozimina (1911); powieść historyczna Żywe kamienie (1918), cykl szkiców biograficzno-eseistycznych: Nurt (1934), Diogenes w kontuszu (1937), Zmierzch wodzów (1939); przekłady dzieł F.W. Nietzschego i H. Ibsena.