Michał BAŁUCKI

BAŁUCKI Michał,1837-1901, komediopisarz i prozaik epoki pozytywizmu; satyryczno-obyczajowe komedie z życia galicyjskiego mieszczaństwa (Grube ryby, wystawiona 1881, Dom otwarty, wystawiona i wydana 1883), powieści tendencyjne, później także krytyczne wobec rzeczywistości społecznej (Pan burmistrz z Pipidówki, 1887).