Stanisław BALIŃSKI

BALIŃSKI Stanisław,1899-1984, poeta; związany z grupą poetycką Skamander; od 1940 na emigracji w Wielkiej Brytanii; liryka refleksyjna, inspirowana m.in. kulturą Orientu (Wieczór na Wschodzie 1928), historią Polski (Trzy poematy o Warszawie 1945); nowele, szkice; Wiersze emigracyjne (1981), wybór poezji z 1928-81 Peregrynacje (1982).