Edward BALCERZAN

BALCERZAN Edward,ur. 1937, teoretyk i krytyk literacki, pisarz; profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; prace z dziedziny semiotyki, socjologii i komunikacji literackiej, teorii przekładu; zarys Poezja polska w latach 1939-1965 (1984-88); poezja lingwistyczna, powieści; przekłady z literatury rosyjskiej.