Krzysztof Kamil BACZYŃSKI

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil,pseudonim Jan Bugaj,1921-44, syn Stanisława, poeta, żołnierz AK; w liryce nawiązującej do tradycji romantyzmu oraz do katastrofizmu wyrażał poprzez symboliczne wizje tragizm jednostki naznaczonej przez historię; zginął w powstaniu warszawskim; zbiory konspiracyjne Wiersze wybrane (1942), Arkusz poetycki (1944); pośmiertnie Śpiew z pożogi (1947), Utwory zebrane (1970).