AWANGARDA KRAKOWSKA

AWANGARDA KRAKOWSKA,zwana pierwszą awangardą, grupa poetów i krytyków (T. Peiper -twórca programu, J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek) skupiona 1922-27 wokół pisma Zwrotnica, następnie Linia; propagowała zbliżenie poezji do najnowszych osiągnięć cywilizacji urbanistyczno-technicznej, zerwanie z bezpośrednią ekspresją liryczną, opisowością na rzecz: wyrażania doznań i refleksji poprzez poetyckie ekwiwalenty i pseudonimy, rygoryzmu formalnego, kondensacji stylu, odległych skojarzeń metaforycznych.