AUTENTYZM

AUTENTYZM, kierunek poetycki w polskiej literaturze, ukształtowany 1935-39 wokół miesięcznika Okolica Poetów; (główny inicjator i teoretyk - S. Czernik), propagujący - w utworach tzw. nurtu wiejskiego - wyrażanie jedynie osobistych przeżyć twórcy i jego doświadczeń życiowych, w sposób możliwie bezpośredni, nie zdeformowany przez konwencje literackie.