Jerzy ANDRZEJEWSKI

ANDRZEJEWSKI Jerzy,1909-83, prozaik, publicysta; po 1945 czynny w życiu politycznym i kulturalnym (Partia i twórczość pisarza 1952); utwory ewoluujące od problematyki moralnej i religijnej (Ład serca 1938, Noc 1945), przez tematykę polityczną (Popiół i diament 1948), do przewartościowań idei i wizji współczesnej kultury (Ciemności kryją ziemię 1957, Bramy raju 1960, Idzie skacząc po górach 1963, Miazga, wydanie poza cenzurą 1979); opowiadania, dzienniki.