Archiwum MKiDN

Na stronie Ministerstwa ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru do programu „Promocja literatury i czytelnictwa″, priorytet „Literatura″: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/promocja-literatury-i-czytelnictwa/literatura.php

Odwołania można składać w terminie do 14 marca 2016 r.

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.

Kontakt:
Anna Tusiewicz - 12 6171 909, kom 694 267 776, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Wróć